top of page

USAIDдин "Кургак учук менен ооруган бейтаптарды колдоо" долбоору тарабынан даярдалган.

Бул маалыматтык материал Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды.  Басылманын мазмуну үчүн Кыргызстан Кызыл Ай Коому  жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес.

bottom of page